Jak pečovat o kopyta koní na podzim? Pozor na hnilobu střelek ve vlhku

Nohy jsou nedílnou součástí vašeho těla a vy jim jistě projevujete dostatek péče. Nezapomínáte na ně, a proto víte, že nesmíte zapomínat ani na nohy svých koňských miláčků, tedy jejich kopyta. Kontrola a ošetření kopyt, to je nezbytná součást péče o koně po celý rok, ale na podzim nabírá obzvláštní důležitosti.

Kontrolujte a čistěte kopyta nejenom na podzim

Péče by měla celoročně sestávat z denní kontroly kopyt. Po každém návratu do stáje je proces čištění kopyt nedílnou součástí očisty vašeho čtyřnohého miláčka. Základem je odstranit špínu a bláto, kamínky, štěrk. Zároveň je vždy, a na podzim a v zimě zejména, důležité, aby prostředí stáje bylo čisté a suché. Mokro a špína tvoří vhodné podhoubí pro celou řadu onemocnění kopyt. A s podzimním chladným nepříjemným počasím podíl vlhka stoupá.

Pohyb je potřeba

Další součástí péče, i té podzimní, je dostatek pohybu. Jedině tehdy, když se kůň bude pravidelně a dostatečně hýbat, budou se jeho kosti a kopyta dobře vyvíjet. Pohyb zajišťuje prokrvení. Jestliže v kopytech správně cirkuluje krev, znamená to dostatečný přísun živin. Kopyta potom zůstávají pružná, mají dobrou kondici navzdory tomu, že venku vrcholí podzimní plískanice, nebo už dokonce vypukla zima a sněží. Proto pohyb je pro koně i v podzimních a zimních měsících základním předpokladem dobrého stavu kopyt.

Měkká půda pastviny jim prospěje

Podzim znamená vlhko. Často prší, padá mlha. Pro koňská kopyta je voda doslova požehnáním. Vyvést koně na mokrou louku je dobrý nápad. Hydratovaná kopyta jsou elastická, lesklá. V případě, že by koně neměli přístup k vlhké půdě, bylo by nutné jim kopyta smáčet houbou. Na podzim budete mít jistotu, že vlhkosti bude dost. Takže pokud koně budete pravidelně posílat na pastvu, rozhodně jim tak prospějete.

Moc vody škodí

Jak se ale říká, všeho moc škodí. Jistě voda je nutná pro udržení dobré kondice kopyta, ale přemíra vlhka a mokra není dobrá. Může způsobit hnilobu střelek. Vinou této hniloby pak kůň nejednou kulhá. V takových případech rovněž špatně snáší pravidelné čištění kopyt. Může během něj třeba i nervózně vykopávat, což není projev nervozity či stresu, ale reakce na bolest, kterou mu hnilobný proces způsobuje. Právě v tomto okamžiku nastupuje důležitost denního čištění a denní kontroly nohou a kopyt. Cokoli nepříjemného a bolestivého díky tomu odhalíte hned v zárodku.

Čistěte, ať nevzniká černý hnis

Udržujte tedy během celého podzimu koňské nohy ve stáji v čistotě a suchu. Samozřejmě se kůň pohybuje po mokré pastvině, ale prostředí ve stáji musí být suché a teplé. Čistit zablácená kopyta sice není extra příjemné, ale správný koňák se toho nebojí. Je to nesmírně důležité, protože špína a přemíra vlhka podporuje zmiňovanou hnilobu kopyt. Jak ta se projevuje? Jsou jí ohroženy hlavně postranní rýhy kolem střelky, kde je možné vidět černý hnis, který nepříjemně páchne. Na druhou stranu někdy můžete vidět kolem střelek černý povlak, ale o hnis nejde. Jde pouze o vrstvičku bakterií, která se tu usazuje. Je nutné ji vyčistit, protože právě jejich dlouhodobým působením za nepřítomnosti vzduchu by k hnisání mohlo dojít.

Co hnilobu způsobuje?

Jak už bylo naznačeno, patrně jsou na vině bakterie, kterým svědčí prostředí s nedostatkem kyslíku a plísně, zřejmě kombinace obojího. Významná je rovněž vlhkost. Ve zmiňovaných prostorách kopyta je teplo, vlhko, tma, to jsou faktory, které hnilobu podporují. Hniloba navíc infikuje tkáň kopyta. Záleží pak na rozsahu infekce. Větší postižení přináší koni bolesti a v případě, že nedojde k léčení, pak přichází na řadu kulhání lehčího až středního rozsahu právě podle míry postižení. Na druhou stranu na vznik hniloby mohou mít vliv i další faktory než pouze podzimní vlhko. Náchylnost k ní může podpořit nedostatek pohybu, špatný krevní oběh přímo v kopytě, hygienicky nevhodné prostředí ustájení. Náchylnější k hnilobě ve vlhkém prostředí jsou třeba i koně s tenčími chodidly.

Jak hnilobě předejít?

O pravidelném čištění už byla řeč, podstatné je také podporovat krevní oběh v kopytě. Jsou-li koně okovaní, po čase je dobré jim podkovy sundat, prokrvení kopyt se tak zlepší. Důležitá je správná úprava kopyt. Vyplatí se také připravit ochrannou mast proti hnilobě. Vazelína se smíchá s trochou modré skalice a výslednou pastou se ošetří střelky a jejich okolí.

Jak se zachovat v případě, že už k hnilobě došlo?

První fází je důkladné vyčištění kopyta pomocí kopytního háčku a ocelového kartáčku. Mírnější projevy se dají řešit omytím kopyta pomocí peroxidu vodíku či jódem. Prostředek dostanete do kopyta pomocí velké stříkačky, díky ní pronikne i do střelkové rýhy a vše důkladně vyčistí. Nezbytné je potom nechat kopyto důkladně uschnout. K dispozici je i celá řada přípravků od výrobců prostředků pro koně. Těžší případy hniloby už ale vyžadují zásah veterináře, případně léčbu antibiotiky.

Pozor na pomalejší růst

Pro podzimní a zimní péči o koňská kopyta je důležité vědět i to, že kopyta v tomto období rostou pomaleji. Měkký blátivý terén není žádný problém, ale kopyta, která jsou na podzim nasáklá vodou, když se setkávají s tvrdým terénem jako je asfalt nebo štěrk, může docházet k jejich nadměrnému obrušování. To je nepříjemné.

Vyzujte koně a nechte je odpočinout

Podzim také znamená otázku, jak naložit s kopyty koní. Někdo chce koně vyzout. Další by řešil, jak pomoct okovaným koním, aby netrpěli kvůli nášlapkům, kdy sníh pronikne do kopyta a tvoří potom jakýsi podpatek, a dokázali si užít jak sníh, tak zvládnout i chůzi po zmrzlém povrchu. Z jakých důvodů koně zout z kopyt a nechat je odpočinout? Výhodou je právě blátivé a sychravé počasí, kdy je půda většinou promáčená, promoklá. Potom je logické, že v měkké půdě je adaptace zutých koní na chůzi bez kopyt snazší. Tento čas navíc nastavuje i sněhová pokrývka. Díky tomu mívají koně na přizpůsobení a odpočinek čas. Argumentem pro podzimní vyzutí je i to, že bosá kopyta koní, nemají takové potíže s chůzí ve sněhu jako koně okovaní. Snáze se také dokážou přizpůsobit zledovatělému povrchu.