Jak zklidnit nervózního koně?

Jak zklidnit nervózního koně?

Jste natěšení na jízdu, ale víte, že pojedete nového koně, na kterého nejste zvyklí. Nebo můžete mít svého koně, a přesto zjistíte, že nějak není ve své kůži. Jiná situace: vašeho koně čekají závody. Psychický tlak vede k nervozitě, která je velkým problémem. Nejde o jednorázový problém, často se potíže projevují delší dobu. V okamžiku, kdy je kůň nervózní, pracuje se s ním velice obtížně. Nervozita a stres vede k potížím koně, které jsou nejenom psychické, ale mnohdy i fyzické. Psychika totiž ovlivňuje i fyzický stav.

Kde hledat příčiny nervozity koně?

Je jich velké množství a vždy je proto velmi důležité nalézt jádro problému. Mnohdy jde o nesprávné zacházení s koněm ze strany jezdce, cvičitele nebo také ošetřovatele. Všichni totiž chování koně ovlivňují. Správný koňák odezírá signály chování koně velmi rychle. Všimne si, že kůň reaguje jinak než ostatní. Leká se, vzdoruje, je agresivní. Co v takovém případě dělat? Nervózní kůň vyžaduje péči a trpělivost. Musíte mu věnovat více času než ostatním. Především povely určené takovému koni je třeba udílet jasně, srozumitelně. Tak, aby se jich nebál, nevzbuzovaly v něm paniku a jasně pochopil, co se po něm chce.

Neklid se přenáší i z člověka na zvíře

Podstatné je i to, aby se všichni, kteří se kolem koní pohybují, chovali rozvážně a co nejklidnější. Nervozita člověka, trhavé pohyby, to vše se rychle přenese na koně. I jinak klidný kůň začne být v přítomnosti nervózního člověka nervózním. Zároveň by se měl zkušený chovatel koní, jezdec, ošetřovatel snažit eliminovat všechny jevy, které by mohly v koni vzbuzovat nervozitu. Tedy pokud možno vyloučit ze života koně co nejvíce faktorů, jehož ho zbytečně stresují. Pak se s koněm bude pracovat mnohem lépe pracovat.

Jaké faktory mohou být pro koně stresové?

Nemožnost se v klidu nažrat. Kůň by měl mít k dispozici svůj prostor, kde se může nažrat sám, nebo kde bude s nekonfliktními koňmi. Je důležité, aby ho od potravy nikdo neodháněl.

Nedostatek odpočinku. I pro koně platí, že je po práci důležitý odpočinek. Nebude-li ho mít, může nervóznět. K odpočinku by měla posloužit klidná část stáje.

Časté změny boxu, ustájení. Stání či box, kde je kůň umístěn by se nemělo příliš často měnit. Kůň si totiž na stání zvykne a cítí se v něm bezpečně, v opačném případě může reagovat špatně.
Útoky hmyzu, ke kterým dochází v létě. Používejte repelenty, masky proti hmyzu, ochranné deky.

Koně neumí mluvit

Člověk umí mluvit, ale koně nikoli. Proto je někdy docela obtížné se dorozumět. Člověk má svoje představy a cíle, a ty se samozřejmě nemusí shodovat s těmi, které má váš kůň. Ovšem váš čtyřnohý miláček vám neumí říci, že chce něco jiného než vy. Koňák s velkým množstvím zkušeností si možná řekne, že tohle téma by měl zkušený chovatel koní zvládnout, ale ne vždy je to tak. Proto není od věci ukázat si, jak a čím zvíře projevuje stres.

Neverbální signály se často přehlédnou

I když kůň nemluví, má spoustu způsobů, jak ukázat, že se mu něco nelíbí. Jde ovšem o neverbální signály. Platí, že koňáci, kteří jsou se zvířaty dlouhou dobu, už umí mnohé signály číst odhadnout. Ale nemusí tomu tak být vždy. Mnohdy i lidi, jež tráví s koňmi spoustu času si často nevšimnou nepohodlí svého čtyřnohého miláčka. Trpí profesní slepotou.Naproti tomu laik, jenž o koních něco ví, to dokáže odhadnout hned. Proč?

Odezírejte signály

Pravda je taková, že člověk si dokáže všímat nálady ostatních lidí i zvířat okolo něj. To platí i u koní. Laik, který se dostane do společností koňáků, sleduje, ať už vědomě nebo nevědomě jejich chování ke koním. Registruje nejenom práci koňáků, ale i samotnou reakci koní. Slouží to pro něj jako vzor, co je dobré a co nikoli. Učí se od nich. Odezírat signály je velice důležité, proto si všímejte, jak kůň reaguje, jak se chová v neznámé situaci, neznámém prostředí.

Nedostatek pohybu může být příčinou

Důvody, proč může být kůň nervózní je spousta. Když se jimi začneme probírat, musíme si nejprve uvědomit, že už samotný chov koně v zajetí je pro něj zátěží. Přirozeností pro koně je volný pohyb. Žije ve stádu, pokud větří nebezpečí, utíká. Samotné držení koně v boxu či vazné stání je pro něj velkým stresem, který jde proti jeho přirozeným potřebám. Kůň vnímá stres silněji pokud nemá dostatek pohybu. Proto je nesmírně důležité s koněm správně a citlivě pracovat,

Když člověk zasáhne špatnou strunu

Na druhou stranu je ale třeba říci, že když kůň má dostatek prostoru, jsou splněny jeho potřeby, umí člověku vyjít vstříc. Projevuje mu velkou důvěru a je velice ochotný ke spolupráci. Jenže i sám člověk mnohdy nedokáže využít důvěru koně. Mnohdy je to ale dáno tím, že má nedostatečné zkušenosti se zacházením s koněm, nebo nemá dostatek času se mu věnovat, nebo mu jde hlavně o úspěch. Také se může člověk snažit koně tlačit do svých představ, které ale zvíře nedokáže naplnit. Pak je výsledkem špatný pocit koně. Kůň je nervózní, vzpurný, má různé zlozvyky, práce ho netěší. Tyto stavy mohou být i dlouhodobé. Kůň má problémy se zdravím, s výkonností. Vzniká začarovaný kruh, který většinou dokáže rozetnout jenom někdo zvenčí, kdo se na vašeho koně a vaši práci s ním podívá nezaujatýma očima.

Příčina? Špatné zkušenosti z minulosti

Za špatnými návyky a nervozitou koně mnohdy také stojí špatné zkušenosti z minulosti. Může jít o nevhodné praktiky při výcviku. I velmi jednoduché situace potom mohou spustit reakci koně na strach. Nervózního koně rozhodí věci, kterých by si kůň v pohodě ani nevšiml. Proto pokud si pořizujete koně, zajímejte se vždy o jeho minulost, zjistěte si, čím prošel. Jeho zkušenosti se samozřejmě promítají do jeho chování. Není tím, řečeno, že se koněm, který má z minulosti špatné návyky a zkušenosti, nedá pracovat, ale bude to o poznání náročnější. Musíte se vybavit trpělivostí.

Jak a proč řešit nervozitu koně?

Musíte si odpovědět na otázku: Proč vlastně řešit nervozitu koně? Je to jasné – s koněm, který je v pohodě, netrpí stresem se pracuje mnohem snáze. Velmi důležité proto je odstranit příčiny stresu. Někdy je to těžké, protože poruchy chování a zdravotního stavu způsobené stresem jsou natolik silné, že už to vyžaduje i využití antistresových doplňků. Následky stresu u koní mohou být velmi pestré. Nadýmání, průjem, koliky, to vše sem patří. Jestliže kůň dobře tráví, přináší mu to dobrý pocit. Zlepšuje se tak jeho zdravotní stav a účinně odbourává stres. Sport a trénovanost koně je také velmi důležitá. I to je zbraň proti stresu.

Sedativa raději ne

Někdy dojde i k situaci, že přestože je péče vhodná, kůň se krmí dobře a v klidu, má dostatek pohybu i odpočinku, navzdory tomu všemu je neklidný. V takovou chvíli přichází na řadu další prostředky. Nabízí se jedna možnost. Využít sedativa, která předepíše veterinář. Nervozita koně po sedativech sice ustoupí, ale musíme podotknout, že kůň se bude chovat pasivně a otupěle. A to nejspíše také není vaším cílem. Navíc sedativa ovlivňují i metabolické procesy v těle koně. Takže ordinování sedativ se pokud možno vyhýbejte – rozhodně by se neměla podávat dlouhodobě.

Jak zmírnit stres zvířete pomocí krmných doplňků?

Existují naštěstí i speciální doplňky pro neklidné a nervózní koně. Obsahují například organický hořčík nebo hořčík ve formě chelátu, který uklidňuje stresovou reakci. Možná jste se s tím setkali i u lidských přípravků proti stresu, jejichž nedílnou součástí je rovněž hořčík. Další volbou jsou bylinné přípravky, jež působí zklidňujícím dojmem na nervovou soustavu. Například uklidní velmi temperamentní koně, jež se chovají nepředvídatelně, mají sklony k úprkům, jsou nedůvěřiví.

Bylinky uklidňují

K dispozici jsou bylinné komplexy určené k utlumení, pokud je kůň vystaven větší míře stresu. Silně stresovým okamžikem je například adaptace na nové prostředí, přeprava koně z místa na místo, veterinární ošetření. Potrava, respektive potravní doplňky, jsou v tomto případě lékem. Krmné byliny uklidňují a posilují. Ulevují od napětí, úzkosti. Efekt bylin se potom šíří na nervový systém, srdce a krevní oběh. Bylinné přípravky je možné podávat dlouhodobě, účinek se tím zvyšuje. Přitom bylinky nijak neškodí, navíc mohou pomoci i s dalšími zdravotními potížemi.

Co naordinovat?

Určitě pro neklidné koně, u nichž se očekává, že budou dokazovat svoje výkonnostní maximum, potom pro koně, které jsou třeba momentálně v rekonvalescenci. A jaké byliny ordinovat? Třezalku tečkovanou (ovlivňuje náladu, nejvhodnější ve formě čaje), levandule (rovněž v podobě čaje z květů), heřmánek lékařský (čaj či prášek), kozlík lékařský (prášek z rozemletého kořene), chmel obecný (osvědčuje se čaj z chmele, levandule a kozlíku).
meduňku lékařskou, srdečník obecný. Velmi dobrý je na snížení úzkosti, citlivosti, nervozity také obyčejný kuchyňský česnek. Jestliže ho koni podáte, funguje i jako repelent. Tyto byliny působí dlouhodobě.