Všeobecná pravidla věrnostního programu společnosti PRAGUE EQUESTRIANS STORE, s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

Věrnostní program společnosti PRAGUE EQUESTRIANS STORE, s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 242 11 923, DIČ: CZ 242 11 923, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189097 (dále jen „Provozovatel“), je určený pro zákazníky tohoto Provozovatele, který provozuje kamennou prodejnu (nyní na adrese Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov – Radotín) a internetový obchod na internetových stránkách https://equestrians.cz/.

Věrnostní program slouží k poskytování nadstandardních výhod pro stále zákazníky Provozovatele, kteří se do věrnostního programu zaregistrují a vyzvednou si svou věrnostní kartu v kamenné prodejně.

Členem věrnostního programu se zákazník stává na základě své svobodné vůle vyjádřené vyplněním a potvrzením tištěného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely registrace a vedení uživatelského účtu nebo on-line formuláře a zaškrtnutím souhlasu s registrací a vedením uživatelského účtu, na základě čehož je mu zřízen uživatelský účet, a vyzvednutím a aktivací věrnostní karty v kamenné prodejně. Tato Všeobecná pravidla věrnostního programu se vztahují na členství ve věrnostním programu a využívání veškerých výhod s tím spojených.

II. Vznik členství

Členem věrnostního programu se může stát fyzická osoba, která:

Provedením registrace, vyzvednutím a aktivací věrnostní karty na kamenné prodejně zákazník vyjadřuje souhlas se Všeobecnými pravidly věrnostního programu. Na základě Registrace je zákazníkovi vytvořen uživatelský účet. Každou změnu údajů uvedených v Registraci je zákazník povinen Provozovateli oznámit bez zbytečného odkladu.

Tištěný formulář pro Registraci je možné na požádání získat v kamenné prodejně na adrese Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

III. Věrnostní karta

Každý zákazník, který provede Registraci, získá věrnostní kartu, která bude propojena s jeho uživatelským účtem. Věrnostní kartu je možné vyzvednou a aktivovat v kamenné prodejně Provozovatele.

Na věrnostní kartu budou evidovány platby zákazníka ve prospěch Provozovatele, a to hned po jejím vydání a aktivaci. Věrnostní karta obsahuje unikátní čárový kód bez uvedení osobních údajů daného držitele věrnostní karty přímo na věrnostní kartě.

Každému zákazníkovi může být vydána pouze jedna věrnostní karta. Veškeré výhody plynoucí z členství ve věrnostním programu je možné čerpat pouze s platnou a aktivní věrnostní kartou. Věrnostní karta je nepřenosná a smí ji používat pouze osoba, které byla karta poskytnuta.

V případě ztráty nebo poškození věrnostní karty je nutné věrnostní kartu co nejrychleji zablokovat, a to zavoláním na infolinku +420 222 762 111 nebo e-mailem na adresu store@equestrians.cz

O novou věrnostní kartu může zákazník požádat kdykoliv po zablokování ztracené či poškozené věrnostní karty v kamenné prodejně. Nová věrnostní karta se aktivuje v okamžiku, kdy bude spárována s uživatelským účtem zákazníka. Vydáním nové věrnostní karty zákazník neztrácí doposud získané a platné výhody.

IV. Výhody spojené s členstvím

A. Slevy dle výše nákupu

V případě, že celková částka na kontě zákazníka, který je členem věrnostního programu, přesáhne za dobu dvanácti po sobě jsoucích měsíců částku uvedenou níže v tabulce, získává automaticky nárok na procentuální slevu na další nákupy. To platí i v případě, že uskuteční jednorázový nákup dosahující dané částky. Slevu lze uplatnit po předložení věrnostní karty.

Typ věrnostního programu Výše konta za sledované období Sleva pro následující období
Basic přes 10.000,- Kč SLEVA 5%
Premium přes 45.000,- Kč SLEVA 10 %
Elite přes 95.000,- Kč SLEVA 15%
Exclusive přes 225.000,- Kč SLEVA 20 %

Při nákupu na kamenné prodejně musí zákazník předložit svou věrnostní kartu vždy před nákupem zboží. V případě nákupu přes internetový obchod musí mít zákazník platnou věrnostní kartu, kterou si zaktivuje při nákupu na kamenné prodejně. Pro využití věrnostní karty přes internetový obchod je potřeba v objednávkovém formuláři zadat jméno, příjmení a e-mailovou adresu, na kterou je věrnostní karta vystavena. V opačném případě nemá zákazník nárok na čerpání jakýchkoliv výhod.

Slevy platí na veškeré nezlevněné zboží. Veškeré nákupy se načítají na zákazníkovo konto a pomáhají mu dosáhnout ještě větší slevy na nezlevněné zboží.

B. Pozvánky na nákupní párty a akce

Každý zákazník, který je členem věrnostního programu, má možnost se účastnit nákupních párty a akcí pořádaných Provozovatelem.  Při účasti na nákupních párty a akcí pořádaných Provozovatelem je nutné se prokázat platnou a aktivní věrnostní kartou.

C. Slevy určené pro držitele věrnostní karty

V případě speciálních slev určených pro členy věrnostního programu na vybraný sortiment zboží budou zákazníci, kteří jsou členové věrnostního programu, o této nabídce vyrozuměni, popřípadě obdrží slevové kupóny.

 

V. Práva a povinnost členů VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Zákazník, který je členem věrnostního programu má právo své členství ve věrnostním programu zrušit, a to na základě písemné žádosti o ukončení členství. Toto právo může uplatnit následujícím způsobem:

Zákazník, který je členem věrnostního programu má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení. V takovém případě však bere na vědomí, že tím pozbývá možnosti získat informace o pořádaných akcí, slevových nabídkách či zaslání slevových kupónů a nebude tak moci naplno využívat veškerých výhod věrnostního programu.

V případě, že dojde ke změně osobních údajů uvedených při registraci, je povinností zákazníka o těchto změnách Provozovatele bez zbytečného odkladu informovat.

VI. Zánik členství

Členství ve věrnostním programu zaniká, pokud:

O zániku členství ve věrnostním programu bude zákazník písemně informován.

VII. Závěrečná ustanovení

Veškeré výhody a odměny poskytované v rámci věrnostního programu Provozovatele, nejsou právně vymahatelné. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Všeobecná pravidla věrnostního programu, zvláště pak veškeré poskytované slevy či akční nabídky. Zákazníci, kteří jsou členy věrnostního programu, budou o těchto změnách informováni v kamenné prodejně (vyvěšením aktuální verze Všeobecných pravidel věrnostního programu Provozovatele) a na internetových stránkách www.equestrians.cz/vernostni-program/ .

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit tento věrnostní program. V případě, že zákazník v souvislosti s výší svého konta získá nárok na slevu do data ukončení věrnostního programu, bude tato sleva platná po dobu 3 měsíců od data ukončení věrnostního programu.

Aktuální znění všeobecných pravidel věrnostního programu je dostupné na internetových stránkách www.equestrians.cz/vernostni-program/ a je vyvěšeno též v kamenné prodejně.

kontakt

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
(vjezd z ulice Rozkošného; parkování přímo před prodejnou v Business Park Smíchov)

PO - PÁ 9 - 20h
SO - 10 - 18h
NE - Zavřeno